Skip to content

อาสนวิหารอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ ( Assumption Cathedral )

ออาสนวิหารอัสสัมชัญได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ที่แห่งนี้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ แม้ว่าจะมีอายุกว่าร้อยปีแล้วก็ตาม

ศาสนจักรคาทอลิกนั้นมีอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่มีการสถาปนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าคริสตศาสนาเข้ามาสู่สยามครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1550 เมื่อมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะเริ่มเทศนาคำสอนของพระเยซูที่นี่ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนัก จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 17 และมีมิชชันนารีเข้ามายังอยุธยามากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงระยะเวลาหลังจากนั้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาทดสอบความอดทนและการข่มเหงเหล่ามิชชันนารี แต่ด้วยความมุ่งมั่น ทำให้คาทอลิกยังคงอยู่ แม้ว่าอยุธยาจะล่มสลายลงไป และงานของพวกเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุด จากการที่อาสนวิหารอัสสัมชัญกลายเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีความสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน

อาสนวิหารอัสสัมชัญเป็นจุดที่น่าสนใจของพื้นที่ และตั้งอยู่ในย่าน Creative District ซึ่งมีความหลากหลายทางศาสนาในเขตบางรัก ในปี ค.ศ. 1809 หัวหน้ามิชชันนารีได้เริ่มการก่อสร้างโบสถ์ให้เป็นรูปร่างขึ้นเป็นครั้งแรก และโบสถ์สไตล์ไทยเดิมนี้ถูกเรียกว่า โบสถ์อัสสัมชัญ เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1821 โบสถ์อัสสัมชัญได้เปลี่ยนชื่อเป็น อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในโอกาสที่มีการแต่งตั้งให้เป็นโบสถ์ของสังฆราชประจำเขตปกครองกรุงเทพ ในปี ค.ศ. 1909 การขยายโบสถ์มีความจำเป็นเพื่อรองรับชุมชนคาทอลิกที่กำลังเติบโตขึ้น ภายในระยะเวลา 1 ทศวรรษ อาสนวิหารอัสสัมชัญก็ได้รับการก่อสร้างให้มีความใหญ่โตดั่งเช่นในปัจจุบัน

ที่มา : www.timeout.com

อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซ่อนตัวอยู่ในสนามของโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งประตูทางเข้าหลักหันไปทางทิศตะวันตก เข้าหาแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารนี้มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ลักษณะพิเศษของตัวโบสถ์ คือ โครงสร้างส่วนที่ค้ำจุนวิหาร ซุ้มประตูครึ่งวงกลม ทางเดินหลังคาโค้ง เสารูปแบบต่างๆ ที่รวมกันเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นด้วยความน่าเกรงขามและความสงบของตัวอาคาร และน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ห้องใต้ดินซึ่งอยู่ใต้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่เก็บร่างของสังฆราชและเหล่ามิชชันนารีในอดีต อาสนวิหารอัสสัมชัญ มีนโยบายเปิดประตู ให้เข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงเวลากลางวัน มีการประกอบศาสนพิธีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ศรัทธา

ที่มา : bangkokriver

ประวัติ
       อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หรือโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมนคาทอลิกกรุงเทพมหานคร มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างโดยบาทหลวงปาสกัลซึ่งเป็นชาวไทย-โปรตุเกส โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2452 เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสต์ศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้สร้างเช่นหินอ่อนและกระจกสีนั้นก็สั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี
เป็นลักษณะศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี ความสูงตั้งแต่ยอดหอคอยจดพื้น 32 เมตรด้วยกัน ส่วนด้านในผนังและเพดานก็งดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อของทางศาสนาคริสต์

โบสถ์อัสสัมชัญถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2352 เพื่อเป็นการถวายแด่การที่พระแม่มารีย์ถูกรับขึ้นสวรรค์ อาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2365 และได้รับสถาปนาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดามุขนายกผู้เป็นประมุขมิสซังสยามในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัวคริสต์ศาสนิกชนซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้าง ๆ โบสถ์ จนถึงปี พ.ศ. 2407 เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2407 พระคุณเจ้าดูว์ปงจึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์เป็นอธิการโบสถ์องค์แรก
ในต่อมาปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณโบสถ์อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆ รอบโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูกเผาทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
ในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนประเทศไทย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ถือเป็นเกียรติเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิงทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่งและซ่อมแซมอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทำพระแท่นบูชาและพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่ และได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย

ที่มา : สำนักงานเขตบางรัก

ที่มา : timeout

ที่มา : bangkokriver

Video

The Destination ตอน อาสนวิหารอัสสัมชัญ โบสถ์สำคัญของคาทอลิกชาวไทยอายุร่วม 100 ปี

วิดีโอเจาก ทริปเปิล เจฯ

หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ

วิดีโอเจาก Parkpoom Suwatcharachai

100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา | เที่ยงทันข่าว

วิดีโอเจาก PPTV HD 36

ตามรอยโลกตะวันตกในย่านเจริญกรุงผ่านสถาปัตยกรรม

วิดีโอเจาก The Cloud

Google Street View