Skip to content

บ้านไชโย Baan Chaiyo

บบ้านเจ้าศักดิ์ประเสริฐ

ณ จำปาสัก
เป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีความเก่าแก่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเคยเป็นเรือนรับรองของเจ้าศักดิ์ประเสริฐ ณ จำปาศักดิ์ ซึ่งเป็นชาวลาว แต่ได้ย้ายไปฝรั่งเศส เรือนรับรองจึงตกเป็นทรัพย์สินแผ่นดิน จนเมื่อปี 2524 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเข้ามาขอเช่า ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทำกิจกรรม ทำให้เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กในชุมชน ที่นี่มีสนามเด็กเล่น ห้องสมุด และก็ยังเป็นศูนย์บริการสุขภาพในชุมชนอีกด้วย

ที่มา : nairobroo

ที่มา : nairobroo

Gallery

ที่มา : nairobroo

Google Street View