Skip to content

ตลาดบางรัก ( Bangrak Market )

ตตลาดบางรัก

ตั้งอยู่บน ถนนเจริญกรุง ถนนลาดยางสายแรกของเมืองไทย ที่มีพระดำริสร้างตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ซึ่งในรัชสมัยดังกล่าวมีชาวต่างประเทศ เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีพวกกงสุลได้เข้าชื่อกันขอให้สร้างถนนสายยาว สำหรับขี่ม้า หรือ นั่งรถตากอากาศ และ อ้างไว้ว่า เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถม้าไปเที่ยว พากันเจ็บไข้เนืองๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างถนนดังกล่าวขึ้นมาหากว่ากันว่า ตลาดบางลำพูเป็นที่จับจ่ายของคนไทย ตลาดเก่า เยาวราช สำหรับชาวจีนเช่นใด ตลาด บางรักก็เป็น ตลาดสดที่จับจ่ายของชาวต่างชาติ เมื่อแต่ครั้นโบราณเช่นนั้น เพราะแต่เดิมถนน เจริญกรุง มีบ้านของ พ่อค้า และ ชาวต่างชาติที่มารับราชการในไทย อยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ พระยาวิสูตรสาครดิฐ หรือ กัปตัน จอห์น บุช (Captain John Bush) ข้าราชการไทยชาวอังกฤษ ซึ่งตรอก กัปตันบุช ในปัจจุบัน หรือก็คือ ตรอกที่ตั้งของบ้าน กัปตัน จอห์น บุช ในอดีตนั้น แต่เดิมเป็นที่ตั้งของร้านค้าชาวต่างประเทศจำนวนมาก , โรงแรม โอเรียลเต็ล บริษัท อีสเอเชียติก หรือ บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเว็น ซึ่งตึกอาคารที่ว่าปัจจุบันก็ยังอยู่

ที่มา : oknation.nationtv.tv

ที่มา : www.chillpainai.com

บางรัก คือชื่อย่านการค้าสําคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน เพราะเคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ เช่น สถานทูตของชาวตะวันตกหลายชาติหลายภาษา ที่มาของชื่อไม่มีหลักฐานเอกสารบันทึกไว้แน่นอน เป็นแต่คําบอกเล่าซึ่งเล่าสืบกันมาเป็น 2 ประการ

ประการแรก เล่ากันว่าบริเวณนี้เคยมีคลองเล็กๆ ไหลผ่านไปสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งหนึ่งมีผู้พบไม้ต้นรักขนาดใหญ่ อย่างที่เรียกว่าซุง จมอยู่ในคลองนั้น ความใหญ่โตของไม้รักที่พบครั้งนั้นเป็นที่สงสัยและ เล่าลือกันถึงที่มา แต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าซุงไม้รักนั้นมาจากไหน ต่อมา ครั้งใดที่เอ่ยถึงสถานที่บริเวณนั้นก็จะใช้ชื่อไม้รักเป็นที่หมาย เมื่อเวลาผ่านไปคําเรียกไม้รักไม่เป็นที่รับรู้ของคนรุ่นต่อมา จึงกลายเป็น บางรัก ไปในที่สุด ส่วนคลองที่พบซุงไม้รักนั้นเรียกกันติดปากว่า คลองต้นซุง ภายหลังเมื่อถมคลองกลายเป็นตรอกจึงเรียกว่า ตรอกซุง

ประการที่สอง กล่าวว่าชื่อบางรักมาจากชื่อโรงพยาบาล หรือที่ เรียกกันในสมัยนั้นว่า โรงหมอ เข้าใจว่าเป็นหมอมิชชันนารีรักษาตาม แบบสมัยใหม่ มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาล ผู้คนนิยมเดินทางมารับ การรักษา จึงเรียกสถานที่นี้ว่า บางรักษ์ และกลายเป็นบางรัก ทั้งคําว่า บางรักษ์ และบางรัก

ที่มา : silpa-mag

Gallery

ที่มา : oknation.nationtv.tv

ที่มา : chillpainai

Video

ตลาดบางรัก (17-08-59) รายการปากตลาด (เมโทรทีวี) part1

วิดีโอจาก MetroTV โทรทัศน์มหานคร

ตลาดบางรัก (17-08-59) รายการปากตลาด (เมโทรทีวี) part2

วิดีโอจาก MetroTV โทรทัศน์มหานคร

Google Street View