Skip to content

ตรอกเล่งบ๊วยเอี๊ยและศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย ( Leng Buai Ia & Leng Buai Ia Shrine )

ศศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

เป็นศาลเจ้าแต้จิ๋วเก่าแก่ เป็นที่นับถือศรัทธาและกราบไหว้บูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการค้าขาย มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน จากข้อมูลของศาลเจ้าได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาลเจ้าที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยมีหลักฐานจากป้ายจารึกของศาลเจ้าที่เขียนเป็นภาษาจีนว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2201 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายในมีแท่นบูชารูป เล่งบ๊วยเอี๊ยะ และภรรยา ฝั่งซ้ายมือตั้งแท่นเทพเจ้ากวนอู และฝั่งขวามือเป็นแท่นประทับราชินีแห่งสวรรค์ ส่วนด้านขวาใกล้ประตู เป็นที่ตั้งระฆังโบราณที่สร้างมาแต่รัชสมัยเต้ากวงฮ่องเต้ ช่วงปลายราชวงศ์ชิง  และกระถางธูปพระราชทานจากรัชกาลที่๕  (ที่มา, แผ่นป้ายบริเวณหน้าศาลเจ้า)ความสัมพันธ์ของศาลเจ้ากับชุมชน เป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน หง่วนเซียว งานซิกโกว (ทิ้งกระจาด)งานไหว้พระจันทร์ และเทศกาลเสี่ยซิ้ง หรือการไหว้ขอบคุณเจ้าประจำปี นอกจากนี้ยังมีประเพณีย่อยๆ ในการสักการะเจ้าแต่ละองค์อีกด้วย ที่ตั้งอยู่ใน ซอยเยาวราช 6 (ตรอกอิสรานุภาพ)ถนนเยาวราช หรือเข้าซอยเจริญกรุง 16  จากถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : walk

ที่มา : walk.in.th

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ สร้างจากช่างฝีมือชาวจีนแต้จิ๋ว จากเมืองซัวเถา ประเทศจีน การสร้างศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยที่เรียกว่า ซี้เตี้ยมกิม หรือ 4 จุดทองคำ ชาวจีนและช่างฝีมือดูฮวยจุ้ยแล้วบ่งบอกว่าถนนเยาวราชเป็นฮวงจุ้ยกิมเล้งหรือมังกรทอง และซอยอิสรานุภาพ ที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะและชุมชนตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะก็เป็นฮวยจุ้ยหลักคือส่วนของท้องมังกร และด้วยฮวงจุ้ยท้องมังกรนี่เองที่ทำให้ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะยังเจริญมั่งคั่งจนถึงปัจจุบันนี้

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน ประตูใหญ่ทางเข้าสร้างเป็นประตูซุ้มอนุสรณ์ อาคารศาลเจ้าขนาดย่อมสร้างเป็นทรงภูเขาตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโบราณ หลังคาปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีแบบจีน บนหลังคามีรูปปั้นมังกร 2 ตัวหันหน้าเข้าหากัน เสาภายนอกมีมังกรพันรอบเสา ส่วนภายในเสาเป็นภาพเขียนมังกรที่สวยงามเช่นเดียวกัน หน้าประตูทางเข้าศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะมีโคมไฟสไตล์จีนโบราณดวงใหญ่ 2 ดวง โคมไฟทั้ง 2 ชาวจีนโบราณเชื่อว่าเป็นดวงตาเสือที่คอยเฝ้าคุ้มครองและปกป้องศาลเจ้าและชุมชนตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ที่มา : ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ซซอยเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

หน้าทางเข้าศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ “ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ” ตั้งอยู่ที่ซอยเยาวราช 6 (ตรอกอิศรานุภาพ) เดิมเป็นตลาดค้าผักขนาดใหญ่ ต่อมาตลาดขายผักได้ย้ายไปอยู่ที่ปากคลองตลาด ตลอดสองข้างของซอยเป็นร้านค้าอาหารจีนทุกชนิด มีอาหารคาว หวาน ของสด ของแห้งของดอง เครื่องเทศ ส่วนผสมและอุปกรณ์การประกอบอาหารจีนทุกชนิด ท้งในประเทศและนอกประเทศ

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ เป็นที่ตั้งบ้านเดิมของเจ้าสัวเนียม ผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของตลาดเก่า ปัจจุบันคือร้านพริกไทยง่วนสูน หรือพริกไทย ตรามือที่ 1 ในช่วงทุกเทศกาลของชาวจีน จะมีผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดในชุมชน เล่งบ้วยเอี๊ยะ เป็นจำนวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยว เชื้อสายต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อสายจีนจากฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายชนิดล้วยังมีการสืบทอด รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว โดยมีสถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน คือศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ

ที่มา : spark.adobe

ที่มา : www.bloggang.com

ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะเป็นตลาดที่ขยายตัวมาจากตลาดเก่า ช่วงเวลาที่การค้าขายในตลาดเก่ารุ่งเรือง ทำให้พื้นที่ทางการค้าล้นออกมาถึงซอยศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ จนกลายเป็นตลาดที่มีความต่อเนื่องกับตลาดเก่า และเรียกชื่อตามสถานที่สำคัญของบริเวณนั้นคือศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ จากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับบ้านเจ้าสัวเนียมที่เป็นเจ้าของตลาดเก่าก็อยู่ในซอยนี้ ตลาดในยุคแรกมีลักษณะเป็นแผงลอยขายผัก ต่อมามีการสร้างตึกแถว และเริ่มจัดวางสินค้าโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นที่วางสินค้า มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาวางขาย หรือบางครั้งมีบริษัทนำเข้าสินค้ามาติดต่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพราะเห็นว่าบริเวณนี้มีคนมาจับจ่ายข้าวของจำนวนมาก คุณภิชาติ บุญสัมพุทธ ประธานชุมชนเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เล่าว่า ตนเองเป็นรุ่นที่ 5 ของครอบครัวที่มีเหล่ากง เหล่าม่าเป็นผู้บุกเบิกและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ จำได้ว่าบ้านหลังเก่ามีลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ มีอายุมากกว่าร้อยปี สภาพเริ่มทรุดโทรมและคับแคบ จึงได้ทำการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้นเช่นปัจจุบัน สภาพของตลาดในขณะนั้นไม่ค่อยเรียบร้อยนัก พื้นจะขรุขระ แฉะ ต่อมาสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ได้เข้ามาปรับปรุง จนสะอาดและเดินสะดวกกว่าแต่ก่อน

ที่มา : walk

Gallery ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ที่มา : chinatownyaowarach

ที่มา : cities.trueid.net

ที่มา : I’m Chinatown

Gallery ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ที่มา : KP ตะลอนแหลก

ที่มา : cities.trueid.net

ที่มา : walk

Video

ตลาดเก่าเยาวราช ตรอกเล่งบ๊วยเอี้ยะ ของกินตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย | สตรีทฟู้ด | Bangkok Street Food

วิดีโอจาก Richie on the way

ย้อนวันวาน เดินช้อปตลาดเก่าเยาวราช แวะไหว้ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย !!

วิดีโอจาก อร่อยเลิศ กับคุณหรีด

เดินตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ | คนเยาฯ เล่าเอง : Big Siristore’s Life EP.6

วิดีโอจาก Siristore

Bangkok, Thailand (น็อตไหว้พระที่เยาวราช) | The First Ultimate เที่ยวสุดโลก | EP.105 (2/4)

วิดีโอจาก PPTV HD 36

Google Street View