Skip to content

ศาลเจ้าทีกง ( Thi Kong Shrine )

ศศาลเจ้าทีกง หรือศาลเจ้าฟ้าดิน

เป็นศาลเจ้าที่ตั้งขึ้นตามคติความเชื่อของชาวจีน เชื่อกันว่าฟ้าดินนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีเทพองค์ไหนจะทัดเทียมฟ้าดินได้
ที่มาของศาลเจ้าทีกงในชุมชนตรอกสลักหินแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อ 100 กว่าปีก่อน เรื่องราวมาพร้อมกับชาวจีนคนนึงที่ได้นำกระถางธูปบูชาฟ้าดินจากเมืองจีนติดตัวมาด้วย เมื่อมาถึงเมืองไทยก็ได้ตั้งกระถางธูปนั้นไว้หน้าบ้านของเขาเอง ซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบัน
ผู้คนที่ผ่านไปมาที่มีความศรัทธา ได้พามากันสักการะบูชากันมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการสร้างศาลเจ้าเล็กๆ ขึ้นในบริเวณนี้
ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีรูปเคารพอื่นใดเลย นอกจากกระถางธูป ที่เราเห็นกันวันนี้ว่ามี เทพเจ้ากวนอู และพระโพธิสัตว์กวนอิม รูปเคารพทั้ง2 นี้มีผู้นำมาไว้ในช่วงหลังๆ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนแห่งนี้

ที่มา : nairobroo

ที่มา : www.nairobroo.com

Gallery

ที่มา : nairobroo

Google Street View