Skip to content

เที่ยวนอกราง เส้นทางที่ 4

หัวลำโพง – ตลาดน้อย

ย่านอยู่อาศัยและการค้าตักลั๊คเกี๊ย สู่ย่าน ฮิบ-ชิค-คูล

เที่ยวนอกราง เส้นทางที่ 4

หัวลำโพง – ตลาดน้อย
ย่านอยู่อาศัยและการค้าตักลั๊คเกี๊ย สู่ย่าน ฮิบ-ชิค-คูล

route-4

“ย่านแห่งกาลเวลา ที่พาอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันอย่างลงตัว” เส้นทางที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความทรงจำในอดีตที่ผสมผสานอยู่กับความทันสมัย เป็นเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

“ย่านแห่งกาลเวลา ที่พาอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันอย่างลงตัว” เส้นทางที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความทรงจำในอดีตที่ผสมผสานอยู่กับความทันสมัย เป็นเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

route-4